menu dblex
motighet
substantiv
svårighet
hake
hinder
stötesten
besvärlighet
förtret
motgång
fatalitet
otur
malör
förtretligheter
Se även
motigheter

Alla synonymer går att klicka på.