menu dblex
momang
substantiv
ögonblick
minut
stund
sekund
punkt
I uttryck
en momang

Alla synonymer går att klicka på.