menu dblex
misskredit
substantiv
onåd
missaktning
ogunst
bristande förtroende
dåligt anseende
vanrykte

Alla synonymer går att klicka på.