menu dblex
miss
substantiv
bom
misslyckande
fel
tabbe
fiasko
fåt
tavla
bakstöt
felslag
slag i luften
fröken

Alla synonymer går att klicka på.