menu dblex
misantropisk
adjektiv
enstörig
folkskygg
människoskygg
skygg

Alla synonymer går att klicka på.