menu dblex
minimal
adjektiv
liten
diminutiv
obetydlig
hårfin
ringa
mikroskopisk
fin
skral
försvinnande liten
ytterst liten
Se även
minimala

Alla synonymer går att klicka på.