menu dblex
mildring
substantiv
lättnad
lisa
minskning

Alla synonymer går att klicka på.