menu dblex
metallavfall
substantiv
skrot

Alla synonymer går att klicka på.