menu dblex
merendels
adverb
i de flesta fall
oftast
vanligen
mestadels
för det mesta
vanligtvis

Alla synonymer går att klicka på.