menu dblex
mellanspel
substantiv
interludium
mellanaktsmusik
episod
parentes
biomständighet
intermezzo
interregnum

Alla synonymer går att klicka på.