menu dblex
mekanism
substantiv
don
inrättning
anordning
apparat
maskineri
verk
motor
byggnad
inre sammansättning
mekanik
process
skeende
funktionssätt

Alla synonymer går att klicka på.