menu dblex
medel-
förled
i medeltal
mezzo-
halv-
central-
genomsnitts-
mellan-
mitt-
normal-

Alla synonymer går att klicka på.