menu dblex
meddela sig till
verb
spridas
smitta
sprida sig

Alla synonymer går att klicka på.