menu dblex
medborgare
substantiv
invånare
befolkning
folk
inbyggare
inföding
landsman
undersåte
statsborgare
Se även
medborgarna
I uttryck
icke medborgare
utrikes medborgare

Alla synonymer går att klicka på.