menu dblex
med stora linjer
adjektiv
storvulen

Alla synonymer går att klicka på.