menu dblex
med glans
adverb
flott
galant
bra
präktigt
utmärkt
med heder
med pukor och trumpeter

Alla synonymer går att klicka på.