menu dblex
maschverk
substantiv
fuskverk
fusk
smörja
hastverk
skoj
hafsigt arbete

Alla synonymer går att klicka på.