menu dblex
manifestera sig
verb
framträda
uppenbara sig
uppträda
yttra sig
ta sig uttryck
träda i dagen
avspegla sig
ta gestalt

Alla synonymer går att klicka på.