menu dblex
manbyggnad
substantiv
corps-de-logi
huvudbyggning
huvudbyggnad
karaktärsbyggnad

Alla synonymer går att klicka på.