menu dblex
maktkamp
substantiv
rivalitet
konkurrens
tävlan
motsättning
kraftmätning
dragkamp
uppgörelse
strid på kniven

Alla synonymer går att klicka på.