menu dblex
lysa till
verb
blinka
blixtra
glimta
klippa

Alla synonymer går att klicka på.