menu dblex
lydrike
substantiv
koloni
besittning
biland
lydland
lydstat
satellitstat
vasallstat
kolonialland
underlydande område

Alla synonymer går att klicka på.