menu dblex
lod
substantiv
tyngd
sänke
vikt
lödmetall
finhet
lödighet

Alla synonymer går att klicka på.