menu dblex
locka fram
verb
uppväcka
framkalla
väcka
föranleda

Alla synonymer går att klicka på.