menu dblex
livstycke
substantiv
korsett
snörliv

Alla synonymer går att klicka på.