menu dblex
livlighet
substantiv
liv
eld
fart
temperament
vitalitet
brio
geist
rörelse
energi
intensitet
iver
hetta
impulsivitet
pigghet
vivacitet

Alla synonymer går att klicka på.