menu dblex
liniment
substantiv
smörja
olja
salva
smörjmedel
ingnidningsmedel
lösning

Alla synonymer går att klicka på.