menu dblex
lindring
substantiv
lättnad
lisa
tröst
hjälp
minskning
befrielse
balsam
eftergift
bättring

Alla synonymer går att klicka på.