menu dblex
likviditet
substantiv
betalningsförmåga
solvens
betalningsberedskap
realiserbarhet
kontanttillgångar

Alla synonymer går att klicka på.