menu dblex
lika god
adjektiv
jämställd
jämbördig
jämlik
jämngod
likställd
likadan

Alla synonymer går att klicka på.