menu dblex
ligga i sakens natur
verb
vara uppenbar
ingå i
vara en integrerande del av
vara förutbestämd
vara ofrånkomlig
vara självklar

Alla synonymer går att klicka på.