menu dblex
liera
verb
förbinda
förena
anknyta
sammanbinda
I uttryck
liera med
liera sig

Alla synonymer går att klicka på.