menu dblex
liderlighet
substantiv
last
osedlighet

Alla synonymer går att klicka på.