menu dblex
leva i knapphet och brist
fras
leva på livets skuggsida

Alla synonymer går att klicka på.