menu dblex
leta upp
verb
uppsöka
söka upp
uppdriva

Alla synonymer går att klicka på.