menu dblex
lasten
substantiv
det onda
Se även
last
I uttryck
ha lik i lasten
lägga hyende under lasten
segla med lik i lasten
slav under lasten

Alla synonymer går att klicka på.