menu dblex
lass
substantiv
last
börda
laddning
packning
fång
mängd
fora
lager

Alla synonymer går att klicka på.