menu dblex
lagstridig handling
substantiv
förseelse
brott

Alla synonymer går att klicka på.