menu dblex
lagning
substantiv
reparation
iståndsättning
lappning
stoppning
renovering

Alla synonymer går att klicka på.