menu dblex
kverulera
verb
gnata
beskärma sig
gnälla
klanka
gräla
kritisera
klaga
beklaga sig
kvirra
bråka
klandra
besvära sig

Alla synonymer går att klicka på.