menu dblex
kverulant
substantiv
gnällmåns
knarr
skrikhals
brumbjörn
bråkmakare
klagande person
kvirrare
processmakare
surpuppa

Alla synonymer går att klicka på.