menu dblex
kvalitet
substantiv
sort
beskaffenhet
slag
art
klass
typ
kaliber
rang
märke
standard
natur
sortering
egenskap
inre värde
lödighet
halt
god beskaffenhet
godhet
värde
Alternativ stavning
kvalité
I uttryck
av bästa kvalitet
av hög kvalitet

Alla synonymer går att klicka på.