menu dblex
krypa fram
verb
visa sig
komma fram med
yppas

Alla synonymer går att klicka på.