menu dblex
krusidull
substantiv
snirkel
utsirning
arabesk
krumelur
slinga
Se även
krusiduller

Alla synonymer går att klicka på.