menu dblex
krumbukt
substantiv
bukt
krök
vindel
vindling
Se även
krumbukter

Alla synonymer går att klicka på.