menu dblex
kroki
substantiv
utkast
skiss
teckning
Alternativ stavning
croquis

Alla synonymer går att klicka på.