menu dblex
kritiskt betrakta
verb
skärskåda

Alla synonymer går att klicka på.