menu dblex
kriterium
substantiv
kännetecken
bevis
tecken
symtom
indicium
kännemärke
vittnesbörd
egendomlighet
probersten
prövosten
prov

Alla synonymer går att klicka på.