menu dblex
kringgärda
verb
gärda
omgärda
inhägna
omge
skydda
förse med stängsel
avstänga
omgiva
värna
förse med murar
begränsa
inskränka

Alla synonymer går att klicka på.