menu dblex
krater
substantiv
vulkanöppning
nedslagsgrop

Alla synonymer går att klicka på.